Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 0 0 40
2020 74 8 40
2019 0 0 40
2018 64 5 40
2017 74 11 40
2016 82 15 40
2015 92 13 40
2014 94 15 40
2013 94 10 40
2012 117 11 40
2011 118 12 40
2010 57 8 40

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

91904: Grau en Estudis Francesos

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 0 0 40
2020 74 8 40
2019 0 0 40
2018 64 5 40
2017 74 11 40
2016 82 15 40
2015 92 13 40
2014 94 15 40
2013 94 10 40
2012 117 11 40
2011 118 12 40
2010 57 8 40

20295: Filologia francesa combinada amb anglès, català o espanyol

Sol·licituds 1a opció Oferta
2009 66 5 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 74.61% %
2021 78.87% 79.23%
2020 75.48% 68.75%
2019 87.6% 71.79%
2018 71.47% 55.88%
2017 75.21% 54.87%
2016 70.08% 70.15%
2015 68.89% 62.5%
2014 69.19% 60.65%
2013 74.86% 49.29%
2012 65.33% 50.77%
2011 48.73% 40.94%
2010 63.96% 63.96%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats