Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2501902 4
  100%
  100%
  0%
2501910 2
  50%
  100%
  50%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2502533 1
  100%
  100%
  0%
2503998 6
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500248 4
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 3
  67%
  67%
  0%
2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501910 2
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2503998 3
  100%
  100%
  0%
2500248 2
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2500243 1
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501910 5
  100%
  100%
  0%
2501913 7
  86%
  100%
  14%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500247 4
  100%
  100%
  0%
2500248 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2500243 1
  100%
  100%
  0%
2501902 6
  100%
  100%
  0%
2501910 4
  75%
  75%
  0%
2500247 5
  80%
  100%
  20%
2500248 3
  100%
  100%
  0%
2500893 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 1
  0%
  0%
  100%
2015 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 1
  0%
  0%
  100%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500247 1
  100%
  100%
  0%
2012 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2501910 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501913 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501801 4 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503998 6 0% 17% 33% 50% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500245 3 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2501902 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2503998 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2020 2500245 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500243 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2501913 7 0% 0% 0% 86% 0% 14%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2500248 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500245 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500243 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 6 17% 0% 33% 50% 0% 0%
2501910 4 0% 25% 0% 50% 25% 0%
2500247 5 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2500248 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500245 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500245 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500247 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%