Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 166 49 90
2022 163 34 90
2021 158 39 90
2020 206 57 90
2019 235 71 90
2018 204 54 90
2017 217 55 90
2016 230 57 90
2015 186 64 90
2014 272 93 90
2013 185 70 90

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85.63% 83.19%
2021 87.64% 71.91%
2020 92.88% 91.69%
2019 91.19% 82.91%
2018 88.7% 82.82%
2017 88.39% 76.12%
2016 89.99% 87.37%
2015 86.42% 78.25%
2014 88.2% 89.86%
2013 84.82% 84.82%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats