Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 66.667% 79.167% 15.789%
2021 40 47.5% 90.476% 47.5%
2020 59 89.831% 98.148% 8.475%
2019 52 86.538% 100% 13.462%
2018 59 81.356% 100% 18.644%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 57
  67%
  79%
  16%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  0%
  0%
  100%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2503702 40
  48%
  90%
  48%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 59
  90%
  98%
  8%
2019 2503702 52
  87%
  100%
  13%
2018 2503702 59
  81%
  100%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 57 2% 5% 19% 40% 18% 16%
2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503702 40 5% 3% 13% 28% 5% 48%
2501907 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503702 59 5% 5% 59% 20% 2% 8%
2019 2503702 52 6% 4% 31% 46% 0% 13%
2018 2503702 59 2% 2% 58% 20% 0% 19%