UAB

Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Dades DGU
  • GRAU00000639 Graduat en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 83% 92% 10%
2021 83% 92% 9%
2020 85% 93% 9%
2019 80% 93% 14%
2018 76% 91% 17%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 7 43 40 8
2021 2 7 40 43 8
2020 3 4 41 45 7
2019 3 5 44 42 7
2018 3 7 38 43 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104254 Anàlisi Demogràfica 44 1 2 17 21 0 3 93% 100% 7%
104256 Anàlisi Espacial i Models 49 2 5 30 6 3 3 88% 93% 6%
104251 Biodiversitat i Hàbitats 41 0 2 36 3 0 0 100% 100% 0%
104246 Canvi Climàtic i Riscos Ambientals 48 0 0 16 29 0 3 94% 100% 6%
104262 Ciutats, Globalització i Sostenibilitat 27 0 3 15 5 2 2 85% 92% 7%
104240 Demografia i Societats Contemporànies 49 0 0 14 30 3 2 90% 94% 4%
104264 Desenvolupament Local i Territorial 25 1 0 12 8 2 2 84% 91% 8%
104253 Dinàmiques de L’aigua, L’energia i els Recursos Naturals 44 1 1 27 14 0 1 98% 100% 2%
104233 Economia, Territori i Sostenibilitat 58 3 4 27 13 6 5 81% 89% 9%
104236 Fonaments de Geografia Física 62 2 4 22 14 7 13 68% 86% 21%
104234 Fonaments D’ordenació del Territori 61 3 1 21 20 6 10 74% 88% 16%
104260 Geografia de les Desigualtats 24 1 0 6 14 1 2 88% 95% 8%
104241 Geomorfologia 57 0 1 8 34 4 10 75% 91% 18%
100218 Grans Temes de la Història 55 0 0 28 17 8 2 82% 85% 4%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100037 Idioma Modern I (Francès) 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
104088 Idioma Modern I (Romanès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100045 Idioma Modern II (Anglès) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 2 0 1 0 0 0 1 50% 100% 50%
100053 Idioma Modern II (Grec Modern) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
104089 Idioma Modern II (Romanès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104235 Introducció a la Cartografia 63 3 5 24 14 9 8 73% 84% 13%
100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 56 2 6 13 21 3 11 75% 93% 20%
104247 Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria 47 2 5 19 13 5 3 83% 89% 6%
104255 Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte 43 0 4 26 13 0 0 100% 100% 0%
104242 Lloc, Societat i Cultura 47 0 2 9 31 4 1 89% 91% 2%
104238 Mètodes i Tècniques per a L’anàlisi Espacial 61 0 1 19 22 3 15 70% 93% 25%
104248 Mètodes Qualitatius i Treball de Camp 50 0 3 13 17 9 7 67% 79% 14%
104244 Mètodes Quantitatius i Estadístics 66 0 0 8 33 22 3 62% 65% 5%
104270 Mobilitat Sostenible i Territori 24 1 2 16 3 0 2 92% 100% 8%
104250 Pensament Geogràfic 43 1 9 11 15 6 1 84% 86% 2%
104263 Planificació D’àrees Rurals i de Muntanya 23 0 1 13 8 0 1 96% 100% 4%
104269 Planificació D’espais Litorals 32 0 0 7 20 3 2 84% 90% 6%
104265 Planificació i Gestió de L’aigua 29 0 0 22 4 0 3 90% 100% 10%
104271 Planificació i Gestió de L’energia 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104268 Planificació i Gestió del Turisme 23 1 5 14 2 0 1 96% 100% 4%
104252 Planificació, Planejament i Avaluació 40 3 1 23 12 0 1 98% 100% 2%
104259 Polítiques i Administració Territorials 40 1 8 28 3 0 0 100% 100% 0%
104257 Polítiques Urbanes: Habitatge, Barris i Transport 48 0 0 30 17 0 1 98% 100% 2%
104275 Pràctiques Externes 25 0 17 8 0 0 0 100% 100% 0%
104249 Règim Jurídic de la Planificació 49 0 0 9 34 2 3 90% 96% 6%
104475 Seguretat Internacional  1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
104239 Sistemes D’informació Geogràfica 65 4 4 16 24 2 15 74% 96% 23%
104274 Sistemes D’informació Geogràfica Aplicats a la Planificació 22 0 2 10 6 0 4 82% 100% 18%
104245 Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya 48 0 0 6 32 7 3 79% 84% 6%
104266 Tècniques de Laboratori i Treball de Camp 24 1 4 17 1 0 1 96% 100% 4%
104258 Tècniques de Representació i Disseny Territorial 47 2 1 28 14 0 2 96% 100% 4%
104272 Teledetecció 8 0 1 2 1 1 3 50% 80% 38%
104243 Teories de la Planificació Territorial 57 0 1 4 43 5 4 84% 91% 7%
104276 Treball de Final de Grau 43 2 12 20 2 0 7 84% 100% 16%
104237 Urbanització i Transformació del Territori 74 2 7 19 17 12 17 61% 79% 23%
100333 Visions Geogràfiques del Món 58 1 2 15 27 2 11 78% 96% 19%