UAB

Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Dades DGU
  • GRAU00000639 Graduat en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 83% 92% 9%
2020 85% 93% 9%
2019 80% 93% 14%
2018 76% 91% 17%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 7 40 43 8
2020 3 4 41 45 7
2019 3 5 44 42 7
2018 3 7 38 43 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104254 Anàlisi Demogràfica 34 2 1 13 16 0 2 94% 100% 6%
104256 Anàlisi Espacial i Models 34 0 0 20 9 2 3 85% 94% 9%
104251 Biodiversitat i Hàbitats 39 0 0 19 19 0 1 97% 100% 3%
104246 Canvi Climàtic i Riscos Ambientals 51 2 0 23 20 3 3 88% 94% 6%
104262 Ciutats, Globalització i Sostenibilitat 21 1 3 16 1 0 0 100% 100% 0%
104240 Demografia i Societats Contemporànies 55 3 0 24 19 2 7 84% 96% 13%
104264 Desenvolupament Local i Territorial 26 1 2 8 15 0 0 100% 100% 0%
104253 Dinàmiques de L’aigua, L’energia i els Recursos Naturals 36 2 0 31 3 0 0 100% 100% 0%
104233 Economia, Territori i Sostenibilitat 58 0 2 23 26 4 3 88% 93% 5%
104236 Fonaments de Geografia Física 66 0 0 14 36 8 8 76% 86% 12%
104234 Fonaments D’ordenació del Territori 59 0 0 18 30 11 0 81% 81% 0%
104260 Geografia de les Desigualtats 26 0 6 11 9 0 0 100% 100% 0%
104267 Geografia i Gènere 12 0 1 5 5 1 0 92% 92% 0%
104241 Geomorfologia 53 0 1 15 25 2 10 77% 95% 19%
100218 Grans Temes de la Història 59 0 0 18 34 7 0 88% 88% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 3 0 0 2 0 1 0 67% 67% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 9 0 1 6 2 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
104261 Interpretació i Avaluació del Paisatge 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
104235 Introducció a la Cartografia 58 0 0 17 28 9 4 78% 83% 7%
100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 56 0 2 19 22 0 13 77% 100% 23%
104247 Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria 50 3 8 22 10 3 4 86% 93% 8%
104255 Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte 37 2 1 22 11 0 1 97% 100% 3%
104242 Lloc, Societat i Cultura 57 1 3 21 20 6 6 79% 88% 11%
104238 Mètodes i Tècniques per a L’anàlisi Espacial 59 0 0 17 26 2 14 73% 96% 24%
104248 Mètodes Qualitatius i Treball de Camp 58 0 0 19 30 1 8 84% 98% 14%
104244 Mètodes Quantitatius i Estadístics 60 2 0 6 23 18 9 53% 63% 15%
104270 Mobilitat Sostenible i Territori 17 1 4 8 3 0 1 94% 100% 6%
104250 Pensament Geogràfic 39 1 7 9 20 0 2 95% 100% 5%
104263 Planificació D’àrees Rurals i de Muntanya 16 0 6 4 5 0 1 94% 100% 6%
104269 Planificació D’espais Litorals 17 1 1 2 10 2 1 82% 88% 6%
104268 Planificació i Gestió del Turisme 24 1 7 14 2 0 0 100% 100% 0%
104252 Planificació, Planejament i Avaluació 37 1 0 21 14 0 1 97% 100% 3%
104259 Polítiques i Administració Territorials 37 0 0 30 7 0 0 100% 100% 0%
104257 Polítiques Urbanes: Habitatge, Barris i Transport 35 0 0 2 28 4 1 86% 88% 3%
104275 Pràctiques Externes 26 0 18 7 1 0 0 100% 100% 0%
104249 Règim Jurídic de la Planificació 58 1 2 15 29 4 7 81% 92% 12%
104239 Sistemes D’informació Geogràfica 69 1 1 16 28 8 15 67% 85% 22%
104274 Sistemes D’informació Geogràfica Aplicats a la Planificació 27 1 2 16 5 3 0 89% 89% 0%
104245 Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya 55 0 2 16 26 7 4 80% 86% 7%
104266 Tècniques de Laboratori i Treball de Camp 19 1 3 9 6 0 0 100% 100% 0%
104258 Tècniques de Representació i Disseny Territorial 35 0 0 17 15 0 3 91% 100% 9%
104272 Teledetecció 9 0 2 2 2 2 0 75% 75% 0%
104243 Teories de la Planificació Territorial 52 0 4 8 25 10 5 71% 79% 10%
104276 Treball de Final de Grau 31 1 8 14 2 0 6 81% 100% 19%
104237 Urbanització i Transformació del Territori 75 0 12 15 12 16 19 53% 71% 25%
100333 Visions Geogràfiques del Món 59 2 0 16 34 0 7 88% 100% 12%