Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 335 46 60
2022 275 49 60
2021 236 47 60
2020 246 62 60
2019 241 59 60
2018 179 47 60

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21149:

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 335 46 60

21120: Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 275 49 60
2021 236 47 60
2020 246 62 60
2019 241 59 60
2018 179 47 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 79.14% 61.68%
2021 80.39% 72.18%
2020 78.55% 70.12%
2019 74.81% 65.43%
2018 73.99% 72.13%
2017 76.29% 76.29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats