Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 299 42 40
2021 290 44 40
2020 322 62 40
2019 217 33 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 80.05% 67.85%
2020 76.66% 69.45%
2019 73.41% 65.77%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats