Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 244 50 40
2022 299 42 40
2021 290 44 40
2020 322 62 40
2019 217 33 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 83.51% 79.43%
2021 80.05% 67.85%
2020 76.66% 69.45%
2019 73.41% 65.77%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats