UAB

Grau en Estadística Aplicada

Dades DGU
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació:

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2020 76% 88% 14%
2019 72% 85% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2020 4% 7% 32% 45% 12%
2019 5% 10% 32% 38% 15%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104843 Àlgebra Lineal 58 3 0 12 25 8 10 69% 83% 17%
104886 Anàlisi de Big Data en Bioinformàtica 14 1 4 7 0 0 2 86% 100% 14%
104879 Anàlisi de Dades Longitudinals 6 0 1 4 0 0 1 83% 100% 17%
104878 Anàlisi de Dades Transversals 14 0 0 2 10 0 2 86% 100% 14%
104867 Anàlisi de la Supervivència 58 1 2 19 30 3 3 90% 95% 5%
104853 Anàlisi Exploratòria de Dades 54 3 4 16 21 3 7 81% 94% 13%
104870 Aprenentatge Automàtic 1 21 0 1 8 10 0 2 90% 100% 10%
104871 Aprenentatge Automàtic 2 36 1 2 12 18 2 1 92% 94% 3%
104869 Aprenentatge No Supervisat 47 3 0 6 22 4 11 67% 89% 23%
104872 Bioinformàtica 37 2 0 23 9 2 1 92% 94% 3%
104844 Càlcul 1 63 2 0 12 26 16 7 63% 71% 11%
104845 Càlcul 2 74 0 0 7 32 5 28 54% 89% 38%
104877 Consultoria Estadística 11 0 3 5 2 0 1 91% 100% 9%
104862 Disseny D’experiments 47 2 2 15 24 0 4 91% 100% 9%
104857 Distribucions Multidimensionals 35 1 0 14 15 4 1 86% 88% 3%
104849 Eines Informàtiques per a L’estadística 50 0 0 22 14 0 14 72% 100% 28%
104876 Enginyeria Financera Avançada 3 0 1 1 0 0 1 67% 100% 33%
104873 Estadística en les Ciències de la Salut 29 1 0 4 18 5 1 79% 82% 3%
104855 Inferència Estadística 1 56 4 5 16 11 4 16 64% 90% 29%
104856 Inferència Estadística 2 46 1 3 9 20 12 1 72% 73% 2%
104846 Introducció a la Probabilitat 76 2 0 15 44 12 3 80% 84% 4%
104850 Introducció a la Programació 52 3 4 6 19 8 12 62% 80% 23%
104874 Introducció a L’econometria 19 0 2 1 11 2 3 74% 88% 16%
104875 Introducció a L’enginyeria Financera 13 1 2 4 6 0 0 100% 100% 0%
104858 Mètodes Bayesians 24 1 0 8 12 2 1 88% 91% 4%
104848 Mètodes Numèrics i Optimització 32 1 0 13 11 6 1 78% 81% 3%
104865 Modelització Avançada 19 2 10 7 0 0 0 100% 100% 0%
104864 Modelització de Dades Complexes 39 2 2 13 21 0 1 97% 100% 3%
104883 Models Economètrics 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104860 Models Lineals 1 40 2 1 9 19 6 3 78% 84% 8%
104861 Models Lineals 2 15 0 6 7 2 0 0 100% 100% 0%
104854 Mostreig i Disseny D’enquestes 32 2 1 22 7 0 0 100% 100% 0%
104851 Obtenció i Emmagatzematge de Dades 55 3 6 13 9 12 12 56% 72% 22%
104890 Pràctiques Professionals de la Modalitat Analista 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
104891 Pràctiques Professionals de la Modalitat Assessor 13 2 10 1 0 0 0 100% 100% 0%
104847 Probabilitat 54 1 3 11 16 6 17 57% 84% 31%
104859 Processos Estocàstics 41 0 0 7 16 13 5 56% 64% 12%
104863 Sèries Temporals 23 2 0 8 10 0 3 87% 100% 13%
104868 Simulació i Remostreig 13 0 0 5 4 2 2 69% 82% 15%
100092 Temes de Ciència Actual 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
103166 Treball de Final de Grau 25 2 4 8 5 1 5 76% 95% 20%