Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 373 85 60
2021 206 49 60
2020 309 84 60
2019 273 74 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 84.56% 69.55%
2020 85.6% 82.03%
2019 77.81% 77.81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats