Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 328 72 60
2022 373 85 60
2021 206 49 60
2020 309 84 60
2019 273 74 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 62%
37
20%
12
17%
10
0%
0
2%
1
0%
0
60
2022 74%
43
12%
7
14%
8
0%
0
0%
0
0%
0
58
2021 68%
41
28%
17
3%
2
0%
0
0%
0
0%
0
60
2020 69%
44
16%
10
16%
10
0%
0
0%
0
0%
0
64
2019 79%
48
15%
9
7%
4
0%
0
0%
0
0%
0
61