Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 98.485% 100% 1.515%
2021 56 96.429% 100% 3.571%
2020 41 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503878 66
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2503878 56
  96%
  100%
  4%
2020 2503878 41
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503878 66 5% 26% 59% 9% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503878 56 5% 32% 57% 2% 0% 4%
2020 2503878 41 5% 12% 78% 5% 0% 0%