UAB

Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

Dades DGU
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 82% 91% 10%
2020 86% 93% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 8 31 49 9
2020 4 9 40 41 7
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100196 Adquisició del Llenguatge 5 0 0 1 4 0 0 100% 100% 0%
105844 Ausiàs March i la Poesia Europea 21 2 1 9 9 0 0 100% 100% 0%
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 6 0 0 6 0 0 0 100% 100% 0%
105839 De Bernat Metge a Curial e Güelfa 34 2 0 7 13 5 7 65% 81% 21%
105837 Dels Trobadors a Ramon Muntaner 38 2 6 15 8 2 5 82% 94% 13%
105834 Dialectologia Catalana 14 1 5 2 6 0 0 100% 100% 0%
105850 El Català com a Segona Llengua 6 1 1 3 1 0 0 100% 100% 0%
105833 Estructura, Significat i Discurs 17 1 0 6 9 0 1 94% 100% 6%
105826 Fonaments de Filologia Catalana 39 1 2 11 18 4 3 82% 89% 8%
105846 Fonaments Lingüístics de la Normativa 18 1 0 13 3 0 1 94% 100% 6%
105828 Fonètica Catalana i Estàndard Oral 47 0 2 4 31 6 4 79% 86% 9%
105829 Fonologia Catalana 39 2 2 7 13 7 8 62% 77% 21%
105836 Gèneres Literaris i Societat Contemporània 43 2 4 12 15 4 6 77% 89% 14%
105824 Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l’Oració a l’Enunciat 46 2 1 9 18 8 8 65% 79% 17%
105823 Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot 42 2 2 11 18 5 4 79% 87% 10%
105832 Gramàtica Històrica Catalana 20 1 1 4 14 0 0 100% 100% 0%
105825 Història Social de la Llengua Catalana 42 0 1 4 27 4 6 76% 89% 14%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100041 Idioma Modern I (Gallec) 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 5 0 0 1 4 0 0 100% 100% 0%
100043 Idioma Modern I (Occità) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100049 Idioma Modern II (Èuscar) 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100050 Idioma Modern II (Gallec) 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 4 0 0 1 0 2 0 33% 33% 0%
100052 Idioma Modern II (Occità) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100228 Introducció a la Lingüística 43 1 0 3 21 11 7 58% 69% 16%
105838 La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda 43 1 0 10 24 3 5 81% 92% 12%
104229 La Tradició Clàssica en la Literatura Europea 9 1 3 3 1 0 1 89% 100% 11%
105827 Lèxic i Gramàtica 36 0 1 4 25 2 4 83% 94% 11%
105852 Literatura Catalana a l’Aula 18 1 1 16 0 0 0 100% 100% 0%
105840 Literatura Catalana del Renaixement a la Il·lustració 37 1 2 8 18 4 4 78% 88% 11%
105842 Literatura Catalana del Romanticisme al Realisme 21 0 1 6 13 0 1 95% 100% 5%
100271 Literatura Comparada 38 2 4 7 13 7 5 68% 79% 13%
105853 Literatura i Periodisme: Josep Pla i la Prosa d’Entreguerres 8 0 0 4 4 0 0 100% 100% 0%
100625 Llatí 38 0 4 14 17 0 3 92% 100% 8%
105847 Llengua Estàndard: Aplicacions Professionals en l’Era Digital 21 1 4 9 7 0 0 100% 100% 0%
105831 Morfologia Catalana 23 1 1 5 14 0 2 91% 100% 9%
105835 Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat 42 2 5 15 12 4 4 81% 89% 10%
100262 Pensament Literari 6 0 1 2 2 1 0 83% 83% 0%
105841 Poesia Catalana Contemporània 42 2 0 7 19 9 5 67% 76% 12%
105857 Pràctiques Professionals I 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
105858 Pràctiques Professionals II 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100688 Qüestions de Gramàtica Comparada 5 0 0 1 4 0 0 100% 100% 0%
105830 Sintaxi Catalana 43 2 0 4 30 0 7 84% 100% 16%
105848 Sociolingüística i Diversitat 38 0 4 23 6 0 5 87% 100% 13%
105845 Teatre Català 24 1 0 8 15 0 0 100% 100% 0%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 6 0 0 2 4 0 0 100% 100% 0%
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 7 0 0 4 3 0 0 100% 100% 0%
100294 Teoria i Pràctica de l'Argumentació 37 2 1 16 12 1 5 84% 97% 14%
100272 Tipologia Lingüística 3 0 0 0 3 0 0 100% 100% 0%
105843 Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval 19 2 1 6 9 0 1 95% 100% 5%
100252 Tradició Literària Occidental II 7 0 0 2 5 0 0 100% 100% 0%
105859 Treball de Final de Grau 10 0 4 4 0 0 2 80% 100% 20%