Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 93.548% 93.548% 0%
2021 61 90.164% 96.491% 6.557%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 62
  94%
  94%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2021 2504216 61
  90%
  96%
  7%
1353 208
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 62 2% 0% 85% 6% 6% 0%
1353 112 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2021 2504216 61 2% 0% 79% 10% 3% 7%
1353 208 0% 0% 85% 15% 0% 0%