Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 61 90% 96% 7%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2504216 61
  90%
  96%
  7%
1353 195
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2504216 61 2% 0% 79% 10% 3% 7%
1353 195 0% 0% 85% 15% 0% 0%