Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 61 79% 92% 15%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2504216 61
  79%
  92%
  15%
1353 225
  87%
  87%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2504216 61 5% 2% 25% 48% 7% 15%
1353 225 0% 7% 53% 27% 13% 0%