Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 100% 100% 0%
2021 61 79% 92% 15%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 64
  100%
  100%
  0%
1353 144
  100%
  100%
  0%
2021 2504216 61
  79%
  92%
  15%
1353 240
  87%
  87%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 64 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 144 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2504216 61 5% 2% 25% 48% 7% 15%
1353 240 0% 7% 53% 27% 13% 0%