Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 61 80% 98% 18%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2504216 61
  80%
  98%
  18%
1353 315
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2504216 61 2% 2% 64% 13% 2% 18%
1353 315 10% 19% 43% 24% 0% 5%