Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 87.0967741935483870967741935483870967741900% 98.1818181818181818181818181818181818181800% 11.2903225806451612903225806451612903225800%
2021 61 80.3278688524590163934426229508196721311500% 98.00% 18.0327868852459016393442622950819672131100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 62
  87.0967741935483870967741935483870967741900%
  98.1818181818181818181818181818181818181800%
  11.2903225806451612903225806451612903225800%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2021 2504216 61
  80.3278688524590163934426229508196721311500%
  98.00%
  18.0327868852459016393442622950819672131100%
1353 336
  95.2380952380952380952380952380952380952400%
  100%
  4.7619047619047619047619047619047619047600%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 62 5% 3% 69% 10% 2% 11%
1353 160 0% 10% 80% 10% 0% 0%
2021 2504216 61 2% 2% 64% 13% 2% 18%
1353 336 10% 19% 43% 24% 0% 5%