Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 63 84.127% 88.333% 4.762%
2021 59 88.136% 92.857% 5.085%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 63
  84%
  88%
  5%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2021 2504216 59
  88%
  93%
  5%
1353 224
  71%
  77%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 63 5% 0% 40% 40% 11% 5%
1353 128 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2504216 59 3% 2% 36% 47% 7% 5%
1353 224 0% 0% 43% 29% 21% 7%