Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 93.333% 100% 6.667%
2021 60 88.333% 92.982% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 60
  93%
  100%
  7%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2021 2504216 60
  88%
  93%
  5%
1353 192
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 60 3% 17% 58% 15% 0% 7%
1353 176 9% 9% 45% 36% 0% 0%
2021 2504216 60 7% 2% 38% 42% 7% 5%
1353 192 0% 50% 50% 0% 0% 0%