Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 58 81% 89% 9%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2504216 58
  81%
  89%
  9%
1353 90
  67%
  67%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2504216 58 2% 0% 16% 64% 10% 9%
1353 90 0% 0% 33% 33% 33% 0%