Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 58 74% 96% 22%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2504216 58
  74%
  96%
  22%
1353 45
  67%
  67%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2504216 58 2% 2% 34% 36% 3% 22%
1353 45 0% 0% 0% 67% 33% 0%