Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 63 87.302% 96.491% 9.524%
2021 61 78.689% 92.308% 14.754%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504216 63
  87%
  96%
  10%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2021 2504216 61
  79%
  92%
  15%
1353 272
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504216 63 3% 10% 52% 22% 3% 10%
1353 160 0% 10% 60% 20% 0% 10%
2021 2504216 61 5% 3% 33% 38% 7% 15%
1353 272 0% 6% 71% 18% 6% 0%