UAB

Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics

Dades DGU

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 82% 93% 12%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 2 43 44 7
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
106180 Eines per a l'Anàlisi Econòmica Empírica 61 4 0 21 27 5 4 85% 91% 7%
106179 Estructures Socials Contemporànies 61 1 0 48 6 2 4 90% 96% 7%
106181 Història Contemporània de l'Àsia Oriental (des de 1945) 61 3 1 15 29 4 9 79% 92% 15%
106182 Història Contemporània d'Europa (des de 1945) 61 1 1 39 8 1 11 80% 98% 18%
106183 Història Contemporània Universal (des de 1945) 59 2 1 21 28 4 3 88% 93% 5%
106184 Història Econòmica Mundial 58 0 1 12 29 7 9 72% 86% 16%
106185 Institucions Polítiques 60 4 1 23 25 4 3 88% 93% 5%
106186 Introducció a l'Economia I 58 1 0 9 37 6 5 81% 89% 9%
106187 Introducció a l'Economia II 58 1 1 20 21 2 13 74% 96% 22%
106188 Teoria de la Democràcia 61 3 2 20 23 4 9 79% 92% 15%