Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 359 73 60
2022 405 78 60
2021 361 51 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 86%
57
2%
1
9%
6
2%
1
2%
1
0%
0
66
2022 88%
53
3%
2
7%
4
2%
1
0%
0
0%
0
60
2021 92%
56
3%
2
5%
3
0%
0
0%
0
0%
0
61