Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.69% 86.67%
2021 81.77% 81.77%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats