UAB

Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / University Master in Economics and Business Administration

Dades DGU
  • DGU000000913 Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 97% 97% 0%
2021 95% 97% 2%
2020 90% 93% 3%
2019 96% 98% 2%
2018 99% 100% 1%
2017 99% 99% 0%
2016 91% 97% 6%
2015 92% 97% 4%
2014 98% 98% 1%
2013 85% 95% 10%
2012 100% 100% 0%
2011 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 5 42 47 3
2021 2 3 41 50 3
2020 4 7 41 41 7
2019 5 13 51 29 2
2018 4 14 56 26 0
2017 4 7 51 37 1
2016 6 20 48 23 3
2015 5 11 48 33 3
2014 3 14 51 31 2
2013 3 13 48 31 5
2012 0 8 54 38 0
2011 3 8 54 35 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42728 Finances I 21 0 0 9 12 0 0 100% 100% 0%
42729 Finances II 21 0 0 9 12 0 0 100% 100% 0%
42140 Fonaments D’economia i Empresa I 30 1 3 15 11 0 0 100% 100% 0%
42141 Fonaments D’economia i Empresa II 32 1 0 11 19 1 0 97% 97% 0%
42732 Polítiques Públiques I 9 1 0 1 5 2 0 78% 78% 0%
42733 Polítiques Públiques II 9 1 0 2 4 2 0 78% 78% 0%
42144 Treball de Final de Màster 30 1 4 17 8 0 0 100% 100% 0%