Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 94.49% 94.02%
2010 81.97% 81.36%
2009 92% 92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats