Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 81.82% 81.25%
2010 96.3% 96.3%
2009 88.89% 88.89%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats