UAB

Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme ( Suprimit )

Dades DGU
  • DGU000000713 Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 92% 93% 1%
2016 82% 89% 9%
2015 91% 96% 4%
2014 80% 93% 14%
2013 89% 96% 7%
2012 95% 100% 5%
2011 88% 99% 11%
2010 95% 99% 4%
2009 85% 96% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2018 0% 0% 50% 50% 0%
2017 3% 17% 45% 29% 7%
2016 2% 22% 26% 39% 11%
2015 4% 26% 45% 21% 4%
2014 3% 13% 36% 40% 7%
2013 4% 27% 43% 22% 4%
2012 5% 44% 36% 15% 0%
2011 3% 57% 24% 14% 1%
2010 7% 50% 30% 13% 1%
2009 4% 51% 33% 9% 4%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np