Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 111 25
2016 107 25
2015 58 25
2014 49 40
2013 45 40
2012 36 40
2011 78 40
2010 64 40
2009 39 40