UAB

Màster Universitari en Recerca en Continguts a l'Era Digital ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000714 Màster Universitari en Recerca en Continguts a l'Era Digital
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2011 0% 0% 100%
2010 86% 97% 12%
2009 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2011 0 0 0 0 0
2010 0 22 55 20 3
2009 0 41 43 15 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np