Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 74 25
2011 58 25
2010 92 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 100% 100%
2010 100% 100%
2009 100% 100%
2008 100% 100%
2007 98.44% 98.44%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats