UAB

Màster Universitari en Biologia Cel·lular ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000486 Màster Universitari en Biologia Cel·lular
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 100% 100% 0%
2010 100% 100% 0%
2009 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 0% 0% 100% 0% 0%
2012 5% 32% 59% 4% 0%
2011 4% 28% 65% 2% 0%
2010 2% 29% 63% 6% 0%
2009 5% 37% 56% 1% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np