UAB

Màster Universitari en Biologia Cel·lular ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000486 Màster Universitari en Biologia Cel·lular
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 100% 100% 0%
2010 100% 100% 0%
2009 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 0 0 100 0 0
2012 5 32 59 4 0
2011 4 28 65 2 0
2010 2 29 63 6 0
2009 5 37 56 1 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np