Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 100% 100%
2010 100% 100%
2009 100% 100%
2008 100% 100%
2007 98.44% 98.44%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats