UAB

Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000588 Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 98% 100% 2%
2010 100% 100% 0%
2009 97% 97% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 7 59 21 13 0
2011 8 55 35 2 0
2010 8 57 22 12 0
2009 14 60 20 3 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np