Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 95 50
2011 100 50
2010 142 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 98.36% 98.25%
2011 94.51% 95.4%
2010 100% 100%
2009 99.04% 99.03%
2008 97.24% 96.98%
2007 95.69% 95.48%
2006 99.57% 99.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats