UAB

Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000113 Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 99% 99% 0%
2012 98% 100% 2%
2011 95% 100% 5%
2010 100% 100% 0%
2009 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 5 45 46 3 1
2012 5 51 39 5 0
2011 5 65 28 2 0
2010 5 53 39 2 0
2009 7 69 22 1 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np