Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 32%
149h
17%
78h
33%
155h
3%
13h
14%
68h
1%
6h
470h
2011 14%
60h
29%
128h
36%
158h
0%
2h
20%
87h
2%
9h
444h
2010 21%
140h
19%
125h
39%
257h
0%
3h
16%
106h
5%
32h
664h
2009 15%
78h
19%
97h
30%
152h
7%
34h
19%
97h
10%
50h
509h
2008 20%
76h
30%
115h
32%
122h
1%
5h
15%
58h
2%
7h
383h
2007 14%
56h
26%
106h
27%
107h
4%
17h
5%
19h
24%
98h
402h
2006 15%
33h
39%
84h
22%
48h
0%
1h
5%
11h
19%
41h
217h