Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 75 30
2011 72 30
2010 105 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 95.58% 96.11%
2011 99.26% 100%
2010 89.74% 89.74%
2009 92.75% 92.75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats