Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 98.22% 98.14%
2011 98.99% 98.91%
2010 93.55% 93.6%
2009 96.59% 96.92%
2008 93.68% 93.39%
2007 93.56% 93.2%
2006 94.82% 94.82%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats