UAB

Màster Universitari en Treball i Política Social ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000192 Màster Universitari en Treball i Política Social
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 80% 96% 17%
2012 79% 94% 16%
2011 88% 98% 10%
2010 90% 100% 10%
2009 89% 100% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 2% 22% 52% 20% 4%
2012 0% 0% 38% 56% 6%
2011 4% 24% 43% 27% 2%
2010 4% 30% 47% 19% 0%
2009 0% 29% 59% 12% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np