UAB

Màster Universitari en Treball i Política Social ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000192 Màster Universitari en Treball i Política Social
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 80% 96% 17%
2012 79% 94% 16%
2011 88% 98% 10%
2010 90% 100% 10%
2009 89% 100% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 2 22 52 20 4
2012 0 0 38 56 6
2011 4 24 43 27 2
2010 4 30 47 19 0
2009 0 29 59 12 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np