Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 0%
0h
26%
85h
0%
0h
0%
0h
36%
117h
38%
126h
328h
2011 0%
0h
34%
138h
0%
0h
0%
0h
46%
186h
19%
77h
401h
2010 0%
0h
21%
122h
0%
0h
0%
0h
31%
178h
48%
279h
579h
2009 0%
0h
15%
50h
0%
0h
3%
10h
31%
105h
52%
179h
344h
2008 0%
0h
26%
92h
0%
0h
4%
15h
16%
59h
53%
192h
359h
2007 0%
0h
23%
74h
0%
0h
0%
0h
18%
60h
59%
194h
328h
2006 0%
0h
32%
113h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
67%
234h
348h