Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 48 40
2011 84 40
2010 122 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2013 88.46% %
2012 94.21% 94.02%
2011 88.81% 91.28%
2010 90.97% 92.66%
2009 89.66% 89.25%
2008 93.55% 93.42%
2007 90.15% 90.15%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats