Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 82.64% %
2011 90.63% 84.21%
2010 85.22% 82.95%
2009 94.31% 91.53%
2008 95.65% 90.91%
2007 94.29% 94.29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats