UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000067 Màster Universitari en Investigació en Psicologia Social
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 88% 100% 12%
2012 100% 100% 0%
2011 91% 100% 9%
2010 99% 100% 1%
2009 94% 100% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 1 44 49 5 0
2012 10 30 60 0 0
2011 1 30 68 1 0
2010 5 46 48 1 0
2009 6 25 62 6 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np