UAB

Màster Universitari en Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions / Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications

Dades DGU
  • DGU000000593 Màster Universitari en Modelització Matemàtica: Teoria Computació i Aplicacions / Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 100% 100% 0%
2010 100% 100% 0%
2009 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 0 0 100 0 0
2012 15 25 50 10 0
2011 10 27 57 7 0
2010 8 33 46 12 0
2009 12 40 43 5 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np