Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 100% 100%
2010 98.15% 97.87%
2009 97.45% 100%
2008 98.92% 98.77%
2007 100% 100%
2006 92.31% 92.31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats